Regulamin promocji "Polecaj Inspiro i odbieraj zajęcia"

1.Organizator i postanowienia ogólne

a. Organizatorem i realizatorem programu „Polecaj Inspiro i odbieraj zajęcia” jest Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska z siedzibą pod adresem: ul. Litewska 13/1, 30-014 Kraków, dalej zwana „Szkołą”.

b. Promocja dotyczy wyłącznie zajęć indywidualnych z oferty Szkoły.

c. Celem promocji jest przyznanie Polecającemu oraz Nowemu klientowi darmowej lekcji językowej w przypadku wykupienia odpowiedniej ilości zajęć.

2. Czas trwania programu

Promocja trwa od dnia 01.08.2020 do odwołania przez Szkołę. 

3. Definicje

a. „Polecający” – aktualny klient Szkoły korzystający z indywidualnych zajęć językowych.

b. „Nowy Klient” – osoba, która do tej pory nie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez Szkołę.

4. Warunki ogólne promocji

a. Niniejszy regulamin określa promocyjne warunki skorzystania z promocji „Polecaj Inspiro i odbieraj zajęcia”.

b. Polecający nie może sam siebie polecić.

c. Polecający oraz Nowy Klient otrzymują po jednych 60-cio minutowych bezpłatnych zajęciach indywidualnych jeśli Nowy Klient wykupi i odbędzie przynajmniej 5 zajęć indywidualnych (zajęcia po minimum 60min).

d. Polecającemu przysługują jedne bezpłatne zajęcia za każdego poleconego Nowego Klienta, który wykupi przynajmniej 5 zajęć indywidualnych, każde po minimum 60 minut.

5. Zasady korzystania z promocji

a. Aby skorzystać z promocji Nowy Klient zgłasza się do Szkoły poprzez e-mail: biuro@inspiroacademy.pl, formularz kontaktowy na stronie https://inspiroacademy.pl/ lub telefonicznie oraz wskazuje Polecającego.

b. Nowy klient oświadcza, że posiada zgodę Polecającego na skorzystanie z jego polecenia celem wzięcia udziału w promocji.

c. Nowy klient oraz Polecający, po opłaceniu łącznie przynajmniej 5 zajęć (każde przynajmniej po 60 minut) przez Nowego klienta, uzyskują po jednych 60-cio minutowych bezpłatnych zajęciach indywidualnych.

6. Postanowienia końcowe

a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu, o czym poinformuje poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie https://inspiroacademy.pl/regulamin-promocji-polec-znajomego/

b. Promocja „Polecaj Inspiro i odbieraj zajęcia” nie łączy się z innymi promocjami i konkursami organizowanymi przez Szkołę.

c. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020.

d. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://inspiroacademy.pl/regulamin-promocji-polec-znajomego/