Regulamin konkursu „Zeskanuj sobie zniżkę”

  1. Postanowienia ogólne:

1.1 Konkurs prowadzony będzie pod hasłem “Zeskanuj sobie zniżkę”.

1.2 Organizatorem konkursu jest Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska.

1.3 Sponsorem nagród jest Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska.

  1. Zasady konkursu:

2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie szkoły Inspiro Language Academy przy ul. Litewskiej 13/1 w Krakowie.

2.2 Uczestnikami konkursu są osoby aktualnie zapisane lub planujące zapisać się na kurs w szkole językowej Inspiro Language Academy, które w trakcie trwania konkursu odwiedzą siedzibę szkoły i zeskanują przynajmniej jeden z osiemnastu kodów QR rozmieszczonych w różnych punktach lokalu.

2.3 Siedemnaście kodów odsyła do ćwiczeń językowych umieszczonych na internetowych platformach do nauki. Jeden kod odsyła do informacji o wygranej w konkursie.

2.4 Kody są wydrukowane i przyklejone w różnych miejscach we wszystkich pomieszczeniach lokalu. Instrukcja korzystania z kodów QR umieszczona jest w siedzibie szkoły.

2.4 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin konkursu.

  1. Czas trwania konkursu:

3.1 Czas trwania konkursu: od 23.01.2020 do momentu, w którym pierwsza osoba wykorzysta kod z informacją o nagrodzie.

  1. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu:

4.1 Konkurs wygrywa osoba, która jako pierwsza znajdzie kod z informacją o nagrodzie, zabierze go z miejsca, w którym został umieszczony i przekaże jednemu z administratorów szkoły.

4.3 Konkurs wygrywa tylko jedna osoba.

  1. Nagrody:

5.1 Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 150 zł do wykorzystania na kurs językowy prowadzony przez Inspiro Language Academy. Bon może być wykorzystany na kurs grupowy lub indywidualny prowadzony w formie stacjonarnej lub online. Bon można wykorzystać najpóźniej do 30.04.2020.

5.2 Bon nie będzie miał formy materialnej i zostanie przekazany zwycięzcy na wskazany adres e-mail. Sposób realizacji bonu zostanie ustalony w momencie przekazania kodu z informacją o nagrodzie administratorom szkoły lub w późniejszym, dogodnym dla Zwycięzcy terminie.

  1. Inne postanowienia:

6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: https://inspiroacademy.pl/regulamin-konkursu

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej: https://inspiroacademy.pl/regulamin-konkursu

6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.4 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej w na adres poczty elektronicznej biuro@inspiroacademy.pl

6.5 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.

6.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.