skip to Main Content

Regulamin konkursu “Hiszpańska sala w Inspiro”

1. Postanowienia ogólne:
1.1 Konkurs prowadzony będzie pod hasłem “Hiszpańska sala w Inspiro”.
1.2 Organizatorem konkursu jest Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska.
1.3 Sponsorem nagród jest Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska.
1.4 Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

2. Zasady konkursu:
2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Inspiro Language Academy na portalu Facebook.
2.2 Uczestnikami konkursu są osoby, które są fanami Inspiro Language Academy na serwisie Facebook i odpowiedzą na pytanie: „W którym z hiszpańskich miast widocznych na zdjęciu chciałbyś/chciałabyś mieć zajęcia i dlaczego?”
2.3 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin konkursu.

3. Czas trwania konkursu:
3.1 Czas trwania konkursu: od 23.10.2018 godz. 18:00 do 30.10.2018 godz. 23:59.

4. Zasady wyłonienia zwycięzców konkursu:
4.1 Wyboru zwycięzcy konkursu dokona Organizator.
4.2 Podstawą wyboru będzie ocena rzeczowości i kreatywności odpowiedzi dokonana przez Organizatora.
4.3 Jeden wybrany przez Organizatora Uczestnik otrzyma nagrodę.
4.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Inspiro Language Academy najpóźniej 7 dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora na fanpage’u Inspiro Language Academy oraz powiadomieny o wygranej poprzez wiadomość na Facebooku.

5.  Nagrody:
5.1 Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 200zł do wykorzystania na kurs z języka angielskiego lub hiszpańskiego prowadzony przez Inspiro Language Academy. Bon może być wykorzystany na kurs grupowy lub indywidualny prowadzony w formie stacjonarnej lub online. Bon możana wykorzystać najpóźniej do końca czerwca 2019.
5.2 Bon nie będzie miał formy materialnej. Po informacji o wygranej Zwycięzca zgłasza się do sekretariatu szkoły mailowo pod adres biuro@inspiroacademy.pl w celu ustalenia sposobu realizacji bonu.

6.  Inne postanowienia:
6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: https://inspiroacademy.pl/regulamin-konkursu-hiszpanska-sala-w-inspiro
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej: https://inspiroacademy.pl/regulamin-konkursu-hiszpanska-sala-w-inspiro
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.
6.4 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej w na adres poczty elektronicznej biuro@inspiroacademy.pl
6.5 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.
6.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

Back To Top