Szkoła językowa online Weroniki Sokołowskiej

Polityka prywatności szkoły językowej Inspiro Language Academy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej “RODO”, informujemy iż:

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej “Administrator”) w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Weronika Sokołowska, prowadząca działalność pod firmą Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska z siedzibą przy ul. Zbrojów 4/15, 30-042 Kraków, NIP: 8733143202, REGON: 122965786

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Każda z osób, której dane są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej prosimy o kontakt mailowy: biuro@inspiroacademy.pl.

 3. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zbiera dane potrzebne do realizacji świadczonych usług językowych. Zebrane dane umożliwiają:

a) kontakt z biurem szkoły, b) kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia, c) zawarcie umowy świadczenia usług językowych, d) fakturowanie i księgowanie transakcji , e) założenie konta w systemie służącym do zarządzania szkołą językową (https://langlion.com).

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

 1. Niezbędne dane do realizacji świadczonych przez Administratora usług językowych to imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 2. W celu podpisania umowy dodatkowo wymagane dane to adres zamieszkania oraz numer PESEL.

 3. W celu wystawienia faktury wymagane dane to nazwa firmy, adres prowadzenia działalności oraz numer NIP.

Zebranie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazane są Administratorowi dobrowolnie podczas kontaktu z Administratorem (kontakt mailowy, telefoniczny, za pośrednictwem portali społecznościowych, portali z ogłoszeniami lub osobisty kontakt w siedzibie Inspiro Language Academy).

 2. Dane przekazane są Administratorowi również podczas zawierania umów świadczenia usług językowych.

Przekazanie danych osobowych

 1. W celu realizacji świadczonych przez Administratora usług możliwe jest przekazanie danych osobowych następującym osobom lub firmom:

a) pracownikom, zleceniobiorcom i podwykonawcom szkoły językowej Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska, b) firmom świadczącym usługi księgowości (Biuro Rachunkowe ABACUS Beata Gicala), c) firmom kurierskim i poczcie polskiej, d) operatorom systemów służących do zarządzania szkołą językową (Primeon sp. z o.o.), e) operatorom serwisów służących do wystawiania faktur (Fakturownia Sp. z o. o.), f) firmom świadczącym usługi utrzymywania serwerów, hostingu (nazwa.pl sp. z o.o.), g) firmom świadczącym usługi poczty email (Google LLC), h) innym usługodawcom takim jak: Zapier Inc., Calendly LLC, Wildbit LLC, The Rocket Science Group LLC, Vocus.io Inc., Typeform SL.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz celów przetwarzania danych osobowych opisanych powyżej.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Pliki cookies

 1. Administrator nie używa plików cookies do zbierania danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail. Osoby odwiedzające stronę pozostają anonimowe. Informacje płynące z cookies używane są do analizy statystycznej sposobu korzystania ze strony inspiroacademy.pl oraz do jej prawidłowego funkcjonowania.

 2. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.