Przygotowanie do matury z języka niemieckiego Kraków | Szkoła językowa Inspiro

Należyte przygotowanie do matury z języka niemieckiego jest gwarancją dobrego wyniku i ograniczenia stresu, który towarzyszy każdemu maturzyście. Kurs przygotowujący do matury z języka niemieckiego obejmuje zidentyfikowanie i nadrobienie ewentualnych zaległości z zakresu podstawy programowej szkoły średniej, poszerzenie i systematyczne utrwalanie wiedzy językowej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ćwiczenie stosowania technik rozwiązywania typowych zadań egzaminacyjnych oraz zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane podczas matury ustnej i pisemnej. Przed właściwym egzaminem maturalnym uczniowie mogą podejść do próbnego egzaminu organizowanego przez naszych lektorów, którzy następnie szczegółowo omawiają ewentualne błędy i przedstawiają sposoby unikania ich. Zapraszamy na kursy z języka niemieckiego przygotowujące do matury w Inspiro w Krakowie.

Charakterystyka kursu niemiecki do matury w Krakowie:

– zajęcia w małych grupach
– przygotowanie do matury ustnej i pisemnej, podstawowej lub rozszerzonej z języka niemieckiego
– ćwiczenie technik rozwiązywania typowych zadań egzaminacyjnych
– dostęp do dowolnej ilość materiałów egzaminacyjnych i dodatkowych ćwiczeń gramatycznych do pobierania w miarę indywidualnych potrzeb
– wewnątrzszkolne egzaminy próbne ze szczegółowym omówieniem ewentualnych błędów
– zapoznanie się z zasadami panującymi na egzaminie maturalnym
– darmowe konsultacje z trenerem językowym, który pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony oraz ustalić krótkotrwałe cele w nauce języka i monitorować ich realizację
– wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę na temat skutecznych metod nauczania
– przyjazna atmosfera zajęć