Angielski do matury

Należyte przygotowanie do egzaminu maturalnego jest gwarancją dobrego wyniku i ograniczenia stresu, który towarzyszy każdemu maturzyście. Kurs obejmuje zidentyfikowanie i nadrobienie ewentualnych zaległości z zakresu podstawy programowej szkoły średniej, poszerzenie i systematyczne utrwalanie wiedzy językowej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ćwiczenie stosowania technik rozwiązywania typowych zadań egzaminacyjnych oraz zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane podczas matury ustnej i pisemnej. Przed właściwym egzaminem maturalnym uczniowie mogą podejść do próbnego egzaminu organizowanego przez naszych lektorów, którzy następnie szczegółowo omawiają ewentualne błędy i przedstawiają sposoby unikania ich. Darmowe konsultacje z trenerem językowym pozwalają na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron ucznia oraz opracowanie planu i organizacji samodzielnej nauki. Pod okiem trenera językowego uczeń może ustalić krótkotrwałe cele w nauce języka i systematycznie je realizować, omawiając rezultaty, metody pracy i rozwiązanie ewentualnych problemów.

Charakterystyka kursu:

– przygotowanie do matury ustnej i pisemnej, podstawowej lub rozszerzonej
– ćwiczenie technik rozwiązywania typowych zadań egzaminacyjnych
– dostęp do dowolnej ilość materiałów egzaminacyjnych i dodatkowych ćwiczeń gramatycznych do pobierania w miarę indywidualnych potrzeb
– wewnątrzszkolne egzaminy próbne ze szczegółowym omówieniem ewentualnych błędów
– zapoznanie się z zasadami panującymi na egzaminie maturalnym
– darmowe konsultacje z trenerem językowym, który pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony oraz ustalić krótkotrwałe cele w nauce języka i monitorować ich realizację
– wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę na temat skutecznych metod nauczania
– przyjazna atmosfera zajęć

Z doświadczenia wiemy, że właściwe dopasowanie programu dydaktycznego do indywidualnego poziomu językowego, jest kluczem do sukcesu w nauce języków. Dlatego dbamy o staranną diagnostykę umiejętności językowych każdej z osób rozpoczynających naukę z Inspiro Language Academy.

 

Test diagnostyczny z języka angielskiego

Przystąp do testu językowego, który ułatwi nam ustalenie Twojego poziomu językowego. Rozwiązanie testu nie zobowiązuje do zapisu na kurs.

 

Zanim przejdziesz to testu

Test składa się ze stu pytań zamkniętych. Rozwiązanie go zajmuje około 30 minut. Na ekranie testowym widoczny jest zegar, który odlicza czas. Po upływie czasu nie można już zaznaczać odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu, lub upłynięciu czasu, prześlij nam swój test klikając przycisk „Zakończ i wyślij”.

 

Rozmowa z trenerem językowym

Osoby, które już wcześniej uczyły się języka angielskiego, po nadesłaniu wyników testu diagnostycznego odbywają krótką rozmowę uzupełniającą w języku angielskim z trenerem językowym Inspiro Language Academy. Rozmowa może odbyć się w siedzibie Inspiro Language Academy lub przez telefon/skype po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Pomoc trenera językowego

Słuchacze Inspiro Language Academy mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji z trenerem językowym. Jest to osoba, która podczas indywidualnych spotkań, pomaga rozwiązać „problemy techniczne” związane z nauką języka obcego.

Trenerem językowym w Inspiro Language Academy jest Weronika Sokołowska, autorka bloga o nauce języków obcych  weronikasokolowska.pl

Z trenerem językowym możesz:

– stworzyć swój indywidualny plan językowego rozwoju, realizowany pod okiem specjalisty
– dobrać metody samodzielnej nauki dopasowane do Twoich potrzeb
– zadbać o wysoki poziom motywacji do samodzielnej nauki
– poznać niestandardowe techniki uczenia się
– poszukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące nauki języków obcych

Dodaj komentarz