Szkoła językowa online Weroniki Sokołowskiej

 Weryfikacja kompetencji językowych 

 Pomagamy rekrutować najlepszych pracowników 

Inspiro Language Academy organizuje profesjonalną weryfikację poziomu zaawansowania językowego kandydatów w procesie rekrutacyjnym firmy:

  test językowy,

  określenie poziomu umiejętności komunikacyjnych,

  szczegółowy raport.