Audyt językowy pracowników firmy 

 Profesjonalnie określimy poziomy i potrzeby językowe 

Zawsze podchodzimy profesjonalnie do powierzonego nam zadania. Z tego powodu
na początku naszej współpracy przeprowadzimy szczegółowy audyt językowy
skupiający się na ustaleniu kilku ważnych faktów:

  jaki jest poziom językowy pracowników firmy,

  jakie są potrzeby językowe pracowników firmy,

  jaki jest cel firmy,

  jaki program będzie najlepiej odpowiadał na potrzeby pracowników jak i cele firmy.

Aby przeprowadzić audyt językowy, który będzie miał wartość trzeba umieć zadawać właściwe pytania,
a także mieć duże doświadczenie w nauczaniu. Nasz trener językowy jest świetnie przygotowany
do odbycia takiego audytu językowego.


Audyt językowy jest nie wiążący oraz zupełnie bezpłatny.