skip to Main Content

Conversational classes

Communicational barrier is a problem of most language learners used to old-fashioned teaching methods which involve little speaking practice. Conversational course at Inspiro Language Academy is designed for people who have mastered the basics of English and want to develop their communicational skills, practice pronunciation and gain fluency in speaking. The course is run entirely in English. Small groups and relaxed atmosphere in classes help our make our students feel comfortable and learn quickly and efficiently.

Charakterystyka kursu:

– zajęcia w małych grupach
– ćwiczenie kompetencji komunikacyjnych: prowadzenie dyskusji, argumentowanie, zadawanie pytań i udzielanie informacji, radzenie sobie w sytuacjach codziennych i zawodowych w języku obcym
– poszerzanie zasobu słownictwa
– praca nad płynnością wypowiedzi
– odzyskiwanie umiejętności językowych po przerwie w nauce
– ćwiczenie poprawności językowej
– darmowe konsultacje z trenerem językowym, który wskazuje mocne i słabe strony oraz pomaga opracować indywidualny plan i organizację samodzielnej nauki
– wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę na temat skutecznych metod nauczania
– przyjazna atmosfera zajęć

Konwersacje z języka angielskiego Kraków.

This test will help us evaluate your language level. Taking the test doesn’t mean you have to enroll for a course.

 

Before you take the test

The test consists of 100 questions. It will take you about 30 minutes. You will see the countdown timer in the corner of the screen. You can’t choose any answer after the time is over. After taking the test submit your answers clicking on the blue button. Don’t forget to include your phone number and/or email address.

 

Language coach

After sending us your test answers, you’ll get an invitation to see the language coach who will diagnose your needs and requirements concerning the course.

Back To Top
Napisz do nas