Szkoła językowa online Weroniki Sokołowskiej

Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety. Dzięki temu mamy możliwość podnieść jakość naszych usług.

Imię nauczyciela Język
1. 

Jak oceniasz przydatność kursu?

2. 

Jak oceniasz metody nauczania stosowane przez nauczyciela?

3. 

Jak oceniasz materiały, które dobiera nauczyciel?

4. 

Jak oceniasz przygotowanie nauczyciela do zajęć?

5. 

Jak oceniasz platformę whereby.com do prowadzenia zajęć?

6. 

Inne uwagi: