skip to Main Content

Ankieta Ewaluacyjna Inspiro

Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety. Dzięki temu mamy możliwość podnieść jakość naszych usług.

Imię nauczyciela Język
1. Rodzaj kursu:
2. Jak oceniasz przydatność kursu?
3. Jak oceniasz metody nauczania stosowane przez nauczyciela?
4. Jak oceniasz materiały, które dobierał nauczyciel?
5. Jak oceniasz indywidualne podejście i słuchanie Twoich potrzeb na zajęciach?
6. Jak oceniasz kontakt uczeń-nauczyciel?
7. Jak oceniasz przygotowanie nauczyciela do zajęć?
8. Jak oceniasz organizację zajęć i pracę szkoły?
9. Z jakimi materiałami wolisz pracować na zajęciach?
10. Jak oceniasz kontakt ze szkołą?
11. Ogólna ocena kursu.
12. Jakie są Twoje sugestie, co do poprawy jakości nauczania w Inspiro Language Academy?
13. Inne uwagi:

Dodaj komentarz

Back To Top
Napisz do nas