Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety. Dzięki temu mamy możliwość podnieść jakość naszych usług.

Imię nauczyciela Język
1. Rodzaj kursu:
2. Jak oceniasz przydatność kursu?
3. Jak oceniasz metody nauczania stosowane przez nauczyciela?
4. Jak oceniasz materiały, które dobierał nauczyciel?
5. Jak oceniasz indywidualne podejście i słuchanie Twoich potrzeb na zajęciach?
6. Jak oceniasz kontakt uczeń-nauczyciel?
7. Jak oceniasz przygotowanie nauczyciela do zajęć?
8. Które elementy służą ci najbardziej podczas zajęć? (możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź lub wpisać swoją odpowiedź poniżej)
9. Jak oceniasz organizację zajęć i pracę szkoły?
10. Jak oceniasz kontakt ze szkołą?
11. Ogólna ocena kursu.
12. Jakie masz sugestie zmian w innych aspektach pracy szkoły?
13. Jak oceniasz platformę Langlion? Jeśli chciał(a)byś coś usprawnić w działaniu platformy to napisz poniżej.
14. Inne uwagi: