Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety. Dzięki temu mamy możliwość podnieść jakość naszych usług.

Imię nauczyciela Język
1. 
Rodzaj kursu:
2. 
Jak oceniasz przydatność kursu?
3. 
Jak oceniasz metody nauczania stosowane przez nauczyciela?
4. 
Jak oceniasz materiały, które dobierał nauczyciel?
5. 
Jak oceniasz indywidualne podejście i słuchanie Twoich potrzeb na zajęciach?
6. 
Jak oceniasz kontakt uczeń-nauczyciel?
7. 
Jak oceniasz przygotowanie nauczyciela do zajęć?
8. 
Które elementy służą ci najbardziej podczas zajęć? (możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź lub wpisać swoją odpowiedź poniżej)
9. 
Jak oceniasz organizację zajęć i pracę szkoły?
10. 
Jak oceniasz kontakt ze szkołą?
11. 
Ogólna ocena kursu.
12. 
Jakie masz sugestie zmian w innych aspektach pracy szkoły?
13. 
Jak oceniasz platformę Langlion? Jeśli chciał(a)byś coś usprawnić w działaniu platformy to napisz poniżej.
14. 
Inne uwagi: