Kurs przygotowujący do egzaminu FCE, CAE, CPE i IELTS | Kraków


Ten kurs języka angielskiego jest skierowany do osób przygotowujących się do zdawania jednego z następujących egzaminów: FCE, CAE, CPE, IELTS. Egzaminy Cambridge pozwalają na zdobycie prestiżowego certyfikatu, uznawanego przez wielu pracodawców, szkoły i uczelnie wyższe w Polsce i za granicą. Osoby uczęszczające na ten kurs językowy zostaną solidnie przygotowane do zdania egzaminu oraz będą mogły zapoznać się z jego charakterystyką. Uczestnicykursu przygotowującego do FCE, CAE, CPE bądź IELTS systematycznie rozwijają swoje umiejętności językowe, ćwiczą techniki rozwiązania typowych zadań egzaminacyjnych, pod stałym nadzorem doświadczonych lektorów oraz trenera językowego, dbającego o utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji do samodzielnej nauki. Do dyspozycji uczniów jest dowolna ilość ćwiczeń gramatycznych i materiałów egzaminacyjnych, które dają możliwość ćwiczenia określonych zagadnień językowych w miarę indywidualnych potrzeb. Należyte przygotowanie do egzaminu to gwarancja dobrego wyniku.

Charakterystyka kursu do FCE, CAE, CPE lub IELTS w Inspiro Language Academy w Krakowie:

– zajęcia w małych grupach,
– przygotowanie do części pisemnej i ustnej egzaminu FCE, CAE, CPE, IELTS,
– ćwiczenie technik rozwiązywania typowych zadań egzaminacyjnych,
– dostęp do dowolnej ilość materiałów egzaminacyjnych i dodatkowych ćwiczeń gramatycznych do pobierania w miarę indywidualnych potrzeb,
– wewnątrzszkolne egzaminy próbne ze szczegółowym omówieniem ewentualnych błędów,
– zapoznanie się z zasadami panującymi na egzaminie Cambridge,
– darmowe konsultacje z trenerem językowym, który pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony oraz ustalić krótkotrwałe cele w nauce języka i monitorować ich realizację,
– wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę na temat skutecznych metod nauczania,
– przyjazna atmosfera zajęć.


Przygotowanie do FCE CAE CPE IELTS TOEFL kraków.

Z doświadczenia wiemy, że właściwe dopasowanie programu dydaktycznego do indywidualnego poziomu językowego, jest kluczem do sukcesu w nauce języków. Dlatego dbamy o staranną diagnostykę umiejętności językowych każdej z osób rozpoczynających naukę z Inspiro Language Academy.

 

Test diagnostyczny z języka angielskiego

Przystąp do testu językowego, który ułatwi nam ustalenie Twojego poziomu językowego. Rozwiązanie testu nie zobowiązuje do zapisu na kurs.

 

Zanim przejdziesz to testu

Test składa się ze stu pytań zamkniętych. Rozwiązanie go zajmuje około 30 minut. Na ekranie testowym widoczny jest zegar, który odlicza czas. Po upływie czasu nie można już zaznaczać odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu, lub upłynięciu czasu, prześlij nam swój test klikając przycisk „Zakończ i wyślij”.

 

Rozmowa z trenerem językowym

Osoby, które już wcześniej uczyły się języka angielskiego, po nadesłaniu wyników testu diagnostycznego odbywają krótką rozmowę uzupełniającą w języku angielskim z trenerem językowym Inspiro Language Academy. Rozmowa może odbyć się w siedzibie Inspiro Language Academy lub przez telefon/skype po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Pomoc trenera językowego

Słuchacze Inspiro Language Academy mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji z trenerem językowym. Jest to osoba, która podczas indywidualnych spotkań, pomaga rozwiązać „problemy techniczne” związane z nauką języka obcego.

Trenerem językowym w Inspiro Language Academy jest Weronika Sokołowska, autorka bloga o nauce języków obcych   languagelifestyle.pl

Z trenerem językowym możesz:

– stworzyć swój indywidualny plan językowego rozwoju, realizowany pod okiem specjalisty
– dobrać metody samodzielnej nauki dopasowane do Twoich potrzeb
– zadbać o wysoki poziom motywacji do samodzielnej nauki
– poznać niestandardowe techniki uczenia się<
– poszukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące nauki języków obcych


Trening językowy Kraków.

Semestr w Inspiro Language Academy w roku szkolnym 2016/2017 trwa 18 tygodni.
I semestr: 10.10.2016 – 24.02.2017
II semestr: 06.03.2017 – 30.06.2017
Przewidziane są przerwy świąteczne oraz ferie zimowe.
Istnieje możliwość dołączenia do grupy podczas trwania kursu. W takim wypadku cena kursu ulega zmniejszeniu.


Business English kraków

* możliwa płatność w dwóch ratach